Renzoku Tsuki Geri
連続突き蹴り
Continuous Thrust and Kick

4 Gyaku tsuki
4 Gyaku tsuki
press to zoom
1 Gyaku tsuki
1 Gyaku tsuki
press to zoom
2 Jun tsuki
2 Jun tsuki
press to zoom
3 Mae geri
3 Mae geri
press to zoom
4 Gyaku tsuki
4 Gyaku tsuki
press to zoom